De Applicatiebeheerder: Wie is het?

De inrichting van het Telerevalidatie.nl portaal is aan te passen aan uw organisatie. Een applicatiebeheerder is hier het eerste aanspreekpunt voor. In dit artikel ga ik in op vragen als: "Wat doet een applicatiebeheerder?", "wat maakt een goede applicatiebeheerder?" en "hoe kan uw organisatie dit goed regelen?"

Wat doet een applicatiebeheerder precies binnen Telerevalidatie.nl?

De werkzaamheden voor een applicatiebeheerder binnen Telerevalidatie.nl zijn vooral functioneel van aard. Al het technische beheer als hosting, backups en het uitvoeren van updates wordt gedaan door medewerkers van Telerevalidatie.nl. Hierdoor blijven alleen taken die te maken hebben met het inrichten van de applicatie over.

De belangrijkste taak van de applicatiebeheerder is zorgen dat het portaal zo ingeregeld is dat deze nauw aansluit bij de manier waarop de behandeling plaatsvindt. Het portaal heeft allerlei functionaliteit die niet voor elke doelgroep even toepasbaar is. Deze functionaliteit kan een applicatiebeheerder aan of uit zetten. In overleg met de behandelaren of een revalidatiearts kan een applicatiebeheerder nieuwe content toevoegen of bestaande content wijzigen. Voor een uitgebreidere beschrijving hiervan kunt het artikel over de doelgroepen lezen.

Daarnaast gaat de applicatiebeheerder ook over het gebruikersbeheer. Een applicatiebeheerder kan accounts aanmaken voor behandelaren en aangeven welke behandelaren accounts aan kunnen maken voor patiënten.

Als laatste taak is de applicatiebeheerder de schakel tussen behandelaren en de technische helpdesk van Telerevalidatie.nl. Alle vragen van patiënten of het gebruik van de applicatie gaat via de applicatiebeheerder.

Wat maakt iemand een goede kandidaat?

Een goede applicatiebeheerder voor Telerevalidatie.nl heeft vooral kennis van hoe het behandelproces loopt. Een applicatiebeheerder hoeft geen technische achtergrond te hebben, maar handig zijn met de computer heeft wel een voordeel. Dit hoeft dus niet automatisch iemand van de ICT/I&A afdeling van uw organisatie te zijn. Vooral bij het initieel inrichten van de applicatie moeten er een heel aantal keuzes gemaakt worden rond de inrichting. Deze keuzes kunnen vaak beter gemaakt worden door een behandelaar.

Nadat het portaal een periode in gebruik is worden de beheertaken steeds minder. Er wordt dan vaak gekeken of de rol van applicatiebeheer dan alsnog bij de ICT/I&A afdeling onder te brengen om de belasting voor behandelaren te verminderen.

Hoeveel tijd kost applicatiebeheer?

De tijd die een applicatiebeheerder per week bezig is, is afhankelijk van de fase waarin de implementatie zich bevindt. Bij het starten van een pilot of implementatie zijn er heel aantal zaken die geregeld moeten worden. Dit vraagt gemiddeld ongeveer 24 tot 32 uur aan inzet voor training, configuratie, overleg en testen.

Nadat de applicatie correct is ingeregeld wordt de wekelijkse inzet minder. Voor het echte applicatiebeheer inclusief aanmaken van gebruikersaccounts is dit gemiddeld een uur per week. Extra activiteiten zijn hierbij niet meegerekend. Een veel voorkomende extra activiteit is het intern promoten van Telerevaldiatie.nl door demo’s te geven. Het kan ook zijn dat deze applicatiebeheerder met (nieuwe) behandelteams kijkt hoe Telerevalidatie.nl hen kan ondersteunen.

Bij het vaststellen van een applicatiebeheerder is het verstandig om de verwachtingen en inzet in uren concreet te beschrijven. Dit geeft helderheid voor alle betrokkenen en biedt de mogelijkheid om dit periodiek opnieuw te bekijken.

Geen applicatiebeheerder beschikbaar?

Als u binnen uw organisatie (nog) geen applicatiebeheerder beschikbaar heeft dan kan Telerevalidatie.nl u hierbij helpen. Wij kunnen op interimbasis voor een door u ingestelde periode deze werkzaamheden uitvoeren. Wij zullen hierbij onze ervaring inzetten om het portaal snel te implementeren.

Afsluiting

Wij werken nauw samen met de applicatiebeheerders van Telerevalidatie.nl binnen elk centrum. Ik vind het leuk om in contact te blijven met de applicatiebeheerders. Als u nog vragen hebt over applicatiebeheerders of als u aanvullende training wilt, kunt u met mij bereiken via m.vandorp@jcgroep.nl


Vraag een gratis demo account aan

Vraag aan