Doelgroepen

Telerevalidatie.nl kan gelijktijdig gebruikt worden voor meerdere diagnosegroepen. Elk van deze diagnosegroepen heeft zijn eigen inhoud en instellingen zodat deze goed aansluit bij de rest van de behandeling. Binnen het portaal wordt dit gedaan met het concept `Doelgroepen`. In dit artikel ga ik in op wat een doelgroep is en hoe u een doelgroep in kunt regelen.

Wat is een doelgroep?

Een doelgroep is binnen Telerevalidatie.nl dé plek waar alle content verzameld wordt. Als u een doelgroep voor COPD of CVA aanmaakt dan kunt u hier zelf de volgens u relevante oefeningen, vragenlijsten en achtergrondinformatie aan koppelen.

Bij het aanmaken van een patiënt kunt u een of meerdere doelgroepen kiezen die vervolgens gekoppeld worden aan deze patiënt. Als u vervolgens oefeningen wilt toewijzen komen alleen oefeningen die relevant zijn voor die patiënt tevoorschijn. Hierdoor houdt u overzicht en is het eenvoudiger om de juiste informatie klaar te zetten.

Wat kan ik aan of juist uitzetten bij een doelgroep?

Naast achtergrondinformatie, vragenlijsten en oefeningen kunt u ook specifieke instellingen en rechten aanpassen.

Rechten - Niet alle functionaliteit van Telerevalidatie.nl is even relevant voor elk type patiënt. Als u bijvoorbeeld het activiteitenschema niet wilt gebruiken voor een doelgroep, dan kunt u dit uitzetten. Hierdoor is deze functionaliteit niet zichtbaar voor alle patiënten in deze doelgroep.

Artikelen - Naast het selecteren van alle artikelen die beschikbaar zijn voor een doelgroep, kunt u ook aangeven of een artikel direct of pas na een aantal dagen na het starten van een doelgroep beschikbaar moet komen voor patiënten.

Oefeningen - Naast het selecteren van alle oefeningen die beschikbaar zijn voor een doelgroep kunt u instellingen aanpassen voor `aanvullend oefenen`. Dit is een functionaliteit waarmee patiënten extra kunnen oefenen nadat ze hun dagelijkse huiswerk hebben afgerond. Zo kunt u instellen welke oefeningen hiervoor geschikt zijn en of er historie van het aanvullend oefenen getoond moet worden.

Vragenlijsten - U kunt per doelgroep aangeven of er een vragenlijst voor en/of na het oefenen getoond moet worden. Ook kunt u aangeven dat er een periodieke monitoringsvragenlijst is die patiënten in kunnen vullen.

Tips bij het maken van een doelgroep

  • De patiënt ziet de naam van de doelgroep niet. Kies dus een naam die voor de behandelaren het duidelijkst is en aansluit bij hun referentiekader
  • Doelgroepen zijn ook te gebruiken bij voor- en nabehandeling. Door een aparte doelgroep te maken met alleen informatie en de mogelijkheid tot aanvullend oefenen, kan een patiënt ook na zijn behandeling nog een tijdje doorgaan. Op deze manier kost het voor de behandelaar geen extra tijd.

Afsluiting

Ik wens u veel succes bij het maken én toepassen van doelgroepen. Als u nog vragen hebt of als er iets onduidelijk is kunt u contact met mij opnemen via m.vandorp@jcgroep.nl.


Vraag een gratis demo account aan

Vraag aan