25 November 2016: eRevalidatie valt in de prijzen


Van één van onze klanten ontvingen wij onderstaand bericht:

Op 25 november heeft Bauke Boezeman, ergotherapeut van het NC-team van De Trappenberg, samen met twee collega’s van het Roessingh, de George Beusmansprijs 2016 van het Kennisnetwerk CVA in ontvangst mogen nemen voor beste innovatie van het jaar in de CVA zorg. Deze prijs wordt uitgereikt door een vakjury en is in het leven geroepen om de CVA zorg te stimuleren om te innoveren.

Bauke heeft op het Kennisnetwerk CVA samen met het Roessingh een posterpresentatie en twee korte pitches gehouden over onze nieuwe eRevalidatie applicatie. (eRevalidatie is een samenwerkingsverband tussen acht revalidatiecentra) Met deze applicatie worden patiënten met hersenletsel in staat gesteld om een online oefenprogramma af te werken. Deze applicatie wordt online benaderd en stelt de patiënt daardoor in staat om op een makkelijke manier vanuit huis te oefenen. Dit oefenprogramma kan worden opgebouwd uit een zestigtal instructievideo’s en een kennisdatabank. De eRevalidatie applicatie is door Merem onlangs uitgebreid met oefeningen voor amputatiepatiënten.

Telerevalidatie.nl feliciteert het eRevalidatie inititatief met deze eervolle vermelding!

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Merem.


Bekijk het nieuwsoverzicht


Vraag een gratis demo account aan

Vraag aan