8 mei 2017: Eerste patiënt geïncludeerd Fast@Home project


FAST@HOME wil thuis revalideren voor mensen na een beroerte mogelijk maken, naast en na een revalidatiebehandeling. In FAST@HOME wordt hiervoor een digitale omgeving samengesteld op basis van de wensen van CVA-patiënten, hun mantelzorgers en professionals. RAAK SIA stelt ons gedurende vier jaar in staat om FAST@HOME uit te voeren.

In een effectonderzoek met 150 revalidanten zal de effectiviteit van dit platform getest worden: “In welke mate wordt de kwaliteit van zorg verbeterd als gevolg van digitale ondersteuning van thuisrevalidatie voor CVA-patiënten?” Deze vraag wordt beantwoord vanuit het perspectief van de patiënt en van de zorgverleners.

Voor wie?

Voor mensen die last hebben van de gevolgen van een beroerte (hierna: CVA, Cerebro Vasculair Accident genoemd). In Nederland worden jaarlijks ruim 40.000 patiënten getroffen door een CVA. In ons land leven naar schatting 250.000 mensen met de gevolgen van een CVA. Deze aantallen zullen de komende jaren toenemen door de vergrijzing, toename van diabetespatiënten en verbeterde overleving na hartinfarct1-3. Een CVA heeft veelal blijvende gevolgen en is daarom een chronische aandoening, die levenslang (extra) oefenen vergt4-5. FAST@HOME biedt mensen die een CVA hebben doorgemaakt de mogelijkheid om tijdens en na de revalidatie te oefenen op een digitaal platform waar verschillende e-health applicaties ondergebracht zijn.

Voor mantelzorgers van mensen na een CVA. Ook voor de naasten zijn de gevolgen vaak ingrijpend en blijvend. FAST@HOME probeert hen te ondersteunen door informatie te geven en lotgenotencontact mogelijk te maken. Oefenen in de thuisomgeving en communicatie op afstand zouden tot minder belasting voor de mantelzorger kunnen leiden.

Voor de professionals in de revalidatie en in de zorgketen CVA (b.v. neurologen, 1e lijns fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen). Zij geven aan dat zij behoefte hebben aan behandelprogramma’s die inspirerend zijn en de therapietrouw vergroten, die efficiënt en effectief zijn, die thuis gedaan kunnen worden terwijl zij toch de patiënt na een beroerte kunnen begeleiden én het behandelproces kunnen (blijven) monitoren. FAST@HOME ondersteunt behandelaars door e-health applicaties op een overzichtelijke manier onder te brengen in een digitaal platform waardoor deze efficiënter in de dagelijkse behandeling ingezet kunnen worden.


Bekijk het nieuwsoverzicht


Vraag een gratis demo account aan

Vraag aan