Over Telerevalidatie.nl
Online interventie

Telerevalidatie.nl is een portaal waarmee behandelaar en patiënt samen een online interventie kunnen inzetten als onderdeel van het revalidatieproces. Door het uitvoeren van de diverse huiswerkopdrachten kan de patiënt op zijn eigen tempo en planning werken aan het herstel. Een behandelaar kiest uit de beschikbare mogelijkheden en de interventie en inhoud die past bij de patiënt en de fase van het revalidatieproces.

Maak gebruik van alle beschikbare interventies

  • Lezen van informatie
  • Uitvoeren van (fysieke) oefeningen
  • Beantwoorden van vragenlijsten
  • Het invullen van tijdschrijflijsten


Behandelaar en patiënt blijven tijdens het gebruik van het portaal nauw verbonden. Telerevalidatie.nl is geen 100% zelfmanagement oplossing. Een behandelaar kan zien wat de patiënt gedaan heeft en hier eventueel bij te sturen. Via berichten of beeldbellen is het mogelijk om wanneer dit nodig is contact met elkaar te hebben.

Voor reguliere revalidatie

Telerevalidatie.nl is gemaakt voor het ondersteunen van de reguliere revalidatie. Of het nu gaat om patiënten die komen revalideren voor CVA, Long of chronische pijn: Het portaal kan helpen! Onze klanten zetten het portaal in voor zowel klinisch als de poli-klinische fase van de revalidatie.

Bekijk voor welke aandoeningen er inhoud beschikbaar is op de module pagina.

Voor geriatrische revalidatie

Ook binnen geriatrscihe revalidatie kan Telerevalidatie.nl een rol spelen. Het portaal is eenvoudig in gebruik en we hebben speciale modules beschikbaar die gericht zijn op ouderen. Zo is er een valpreventie en reactivatie module maar zijn er ook modules specifiek voor knie, heup en CVA revalidatie.

Over het bedrijf

Al meer dan 10 jaar houdt Roessingh Research & Development zich bezig met onderzoek naar revalidatie op afstand. Binnen een heel aantal onderzoeksprojecten binnen Nederlands of Europees verband is er ervaring opgedaan met wat werkt er nu wel en wat werkt er nu niet op dit gebied. Deze ervaring is gecombineerd met de kennis van de JC Groep op het gebied van softwareimplementatie en heeft als resultaat het product Telerevalidatie.nl opgeleverd.

Telerevalidatie.nl is een online oefenportaal waarmee patiënten op een interactieve manier hun huiswerk uit kunnen voeren waarbij hun behandelaar op afstand mee kijkt met hun voortgang.


Vraag een gratis demo account aan

Vraag aan