Telerevalidatie.nl voor een behandelaar

Oefenen

Via het portaal kunnen behandelaren een oefenschema voor elke patiënt samenstellen. Als patiënt kun je de oefeninmgen voor vandaag zien en één voor één uitvoeren. Een oefening is voorzien van een filmpje inclusief voice en een tekstuele toelichting. Patiënten krijgen per E-mail of sms een herinnering als er oefeningen voor hen klaar staan.


Persoonlijke oefeningen

Als de bestaande oefeningen niet voldoen dan kan een behandelaar voor een patiënt zelf een persoonlijke oefening toevoegen. Dit is een oefening die alleen beschikbaar is voor die specifieke patiënt. Vanaf de meeste tablets of telefoons kan hier direct een foto of filmpje aan toegevoegd worden. U kunt dus tijdens de behandeling een filmpje maken en dat vervolgens uploaden in het portaal. De patiënt ziet dan thuis zichzelf terug. Dit versterkt de relatie tussen het fysieke bezoek en het portaal.


Basisprogrammas

Als onderdeel van een behandelprogramma is er vaak een basis met oefeningen die voor bijna elke patiënt gehanteerd wordt. Door deze basis om te zetten in een basisprogramma kunnen u en uw collega's tijd besparen met het klaarzetten van een oefenprogramma. Een basisprogramma is een standaard oefenschema dat u eenmalig aanmaakt en vervolgens toe kunt wijzen aan een patiënt.

Informatie klaarzetten

Via het portaal kan een beheerder informatie klaarzetten voor een patiënt. Dit kan gaan om inhoudelijke informatie over een aandoening maar kan ook algemene informatie over het centrum of de behandelmethodiek zijn. Een patiënt kan de informatie inzien en deze als naslagwerk gebruiken.


Vragenlijsten

Als onderdeel van het revalidatietraject kan een patiënt vragenlijsten invullen. Dit kunnen periodieke vragenlijsten zijn om de voortgang over een periode te meten of juist een vragenlijst voor of na een oefensessie. Behandelaren kunnen deze vragenlijsten invullen en worden actief geattendeerd als een patiënt een afwijkende waarde invult bij bijvoorbeeld een pijnscore. De applicatiebeheerder kan zelf nieuwe vragenlijsten toevoegen.

Berichten

Patiënten kunnen hun behandelaren via het portaal een berichtje sturen. Dit gebeurd in een afgeschermde omgeving. Er is dus alleen berichtenverkeer mogelijk op basis van een bestaande behandelrelatie.

Bij een bericht kunnen ook bijlages verzonden worden. Er kunnen dus ingevulde Word en Excel documenten of foto's uitgewisseld worden.


Activiteitenschema

Via het activiteitenschema kunnen behandelaar en patiënt samen bijhouden hoeveel minuten de patiënt per dag een bepaalde activiteit uitvoert. Of het nu wandelen, fietsen of een andere activiteit is, via het activiteitenschema kunt u per dag registreren hoeveel tijd u hier aan besteed. Als behandelaar is het mogelijk om naast de registratie ook doelen per dag op te geven. Via een opbouwschema is het eenvoudig om deze doelen bij te stellen.


Tijdschrijven

Naast het registreren van (fysieke) activiteit is er ook de mogelijkheid om tijd te registreren. Via een agenda weergave kan een patiënt per half uur aangeven wat hij/zij op een dag gedaan heeft. Per activiteit kunnen er ook classificaties gekoppeld worden. Hierdoor ontstaat een kleurrijk weergave die inzicht geeft in de tijdbesteding.


Doelen

Bij elke patiënt kunnen er behandeldoelen toegevoegd worden. Afhankelijk van de instellingen kan een patiënt hier zelf een nieuw doel aan toevoegen. Een doel kan na het behalen als voltooid gemarkeerd worden. Via deze doelen is het voor de patiënt duidelijk waaraan gewerkt wordt en wat er al behaald is.

Attenderingen

De meeste mensen hebben het portaal niet elke dag open. Daarom verstuurt het portaal een attendering als er een nieuw bericht binnenkomt, er een vragenlijst klaar staat, er een digitaal consult is of oefeningen voor vandaag zijn. Op deze manier is iedereen op de hoogte. Attenderingen kunnen zowel via E-mail als SMS verzonden worden.Two Factor Authenticatie

Het portaal biedt Two Factor Authenticatie aan voor zowel patiënten als behandelaren. Gebruikers ontvangen een aanvullende toegangscode per E-mail of SMS nadat ze ingelogd zijn. Pas na het invullen van deze toegangscode kan er gebruik gemaakt worden van het portaal.
Vraag een gratis demo account aan

Vraag aan