Blog » Werkbezoek eHealth voor slechtziende en blinde mensen

Anke Kottink

Binnenkort start het project ‘Opschaling en borging Telerevalidatie binnen de hybride revalidatietrajecten van cliënten met een visuele beperking’. Binnen dit project werken Koninklijke Visio (expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen) en Telerevalidatie samen aan de doelstelling om binnen een jaar de toepassing van het Telerevalidatie portaal met een factor 5 uit te breiden binnen de revalidatie bij Koninklijke Visio. Daarnaast wordt gewerkt aan het realiseren van de benodigde randvoorwaarden, zoals het vergroten van de toegankelijkheid van het portaal voor de doelgroep binnen Visio, scholing van behandelaren en het digitaliseren van content. Dit project wordt gefinancierd vanuit de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET).

Telerevalidatie

Tijdens Corona maakte Koninklijke Visio kennis met het leveren van online zorg. In een pilot hebben zij Telerevalidatie ingezet voor het aanbieden van kijktraining, maatschappelijk werk en een fietstraining voor kinderen. Ruim 30 cliënten hebben deelgenomen aan deze pilot en de eerste resultaten waren positief. Voordelen die genoemd werden zijn efficiëntere inzet van personeel, minder reistijd en meer flexibiliteit en regie van de doelgroep over hun revalidatie. Vandaar de wens vanuit Visio om een groter deel van hun dienstverlening hybride te kunnen aanbieden.

Bezoek Koninklijke Visio

Om ons nog beter te kunnen inleven in de doelgroep, heeft Telerevalidatie een bezoek gebracht aan Visio Het Loo Erf in Apeldoorn. Hier maakten we kennis met een cliënt die slechtziend is. Tijdens deze kennismaking kwam naar voren hoeveel tijd en energie het lezen van een e-mail of WhatsApp bericht kost als je slechtziend bent. Er zijn diverse apps voorhanden die cliënten helpen door het voorlezen van deze berichten, echter kost het gebruik van zo’n app enige oefening. Heel mooi te zien hoe een trainer van Koninklijke Visio haar hierin begeleidt.

Ook bezochten we de ‘Living Experience’, een ruimte waar cliënten, maar ook professionals kennis kunnen maken en ervaring kunnen opdoen met nieuwe en toegankelijke technologieën, met als doel te ervaren welke technologieën cliënten het leven thuis gemakkelijker kunnen maken. Hierbij kun je denken aan het gebruik van een schakelaar, welke automatisch alle lampen uitdoet en de gordijnen sluit. Of een spraakbesturingssysteem waarmee de thermostaat kan worden bediend.

Tenslotte hebben we zelf ervaren hoe het is om slechtziend of blind te zijn via een ervaringstocht. Eén van de elementen is het afleggen van een parcours met verschillende hindernissen tijdens het dragen van een bril, welke het zicht ontneemt, en het lopen met een blindegeleidestok. Een pittige klus, waarbij je vooral bent aangewezen op je andere zintuigen. Deze ervaringstocht is een echte aanrader voor naasten van een cliënt om zich beter te kunnen inleven in de slechtziende en blinde medemens.

Al met al kijken we terug op een interessante en leerzame ochtend, welke een mooie start is van onze verdere samenwerking met Koninklijke Visio binnen het SET-project.

Maak een gratis proefaccount aan en probeer het zelf

Stopt automatisch na 30 dagen

Achtergrond

Contact

Telerevalidatie.nl
Postbus 310
7500 AH Enschede